OM OSS

Robot hit, Robot dit

Vi på HyRobot vill komplettera bemanningsindustrin genom att ta bort ergonomiskt skadliga moment och monotona arbetsuppgifter från människan och ge dem till en robot.

Personalens styrka att utnyttja sina sinnen för att utföra arbetsuppgifter bör ligga till grund för hur vi fördelar jobb mellan människa och maskin. En robot är bra på det vi människor är dåliga på och tvärt om. Det innebär att roboten kan utföra arbetsuppgifter dygnet runt hela veckan med extrem precision utan att missa något moment på vägen.

Många företag stöter på säsongsvariationer, arbetstoppar och ökad efterfrågan. Man brottas även med sjukfrånvaro, föräldraledighet och konjunktursvängningar. Här kommer HyRobot in i bilden.

Vår uppgift på HyRobot blir att underlätta för Sveriges företag att täcka produktionstoppar med simpel och effektiv automation samt ge företag en möjlighet att testa/hyra automation utan stora uppstartskostnader.

SAMARBETSPARTNER

Man ska göra det man är bäst på.  Därför väljer vi att samarbeta med Sveriges första UR-certifierade integratör.

Vi är stolta att presentera Odigo som vår högra hand när det kommer till bl.a installationer och programmering.